Svetlosne kupole

Svetlosne kupole ne zadovoljavaju samo tehničkim zahtevima, dajući prirodno svetlo, več imaju ulogu prozračivanja i ventilacije kao i ulogu sistema za odvod dima i toplote i ujedno dajiiiiii estetiku krovnim ravnima objekta. Mogu se izrađivati u kvadratnom, pravouglom i okruglom obliku.

Classic svetlosne kupole

su izrađene od visoko kvalitetnog akrilnog stakla, opal boja kao standard, a moguće su u varijanti od 2, 3 ili 4 sloja. Svi slojevi su integrirani u čvrsti okvir sa okapnicom zbog zaštite od propuštanja vode. Čvrsti okvir takođe štiti rubove akrilnih venaca i daje prednost zbog jednostavne montaže sa pouzdanim šarkama. Svetlosna kupola se uvek montira na odgovarajući nastavni venac.

         

     

Classic svetlosna kupola je visoko energetski efikasna, inovacija za nove projekte, renoviranje i sanaciju industrijskih, komercijalnih ili manjih objekata. Zavisno od zahteva classic svetlosna kupola se izrađuje polikarbonatnih (PC) materijala ili od livenih akrilnih ploča (PMMA). Takođe je moguća isporuka svetlosnih kupola kombinacijom PC i PMMA materijala u zavisnosti od projektovanog rešenja.

 

       

     

  PLUS svetlosna kupola

Plus svetlosnu kupolu je namenjena posebno za objekte koji zahtevaju poboljšan unutrašnji izgled kupole. Razlika između plus i classic svetlosne kupole je ugradnja termički odvojenog aluminijskog profila na spoju kupole i venca, koji je podoban za razne dodatke, npr za provetravanje i dr....

       

     

Okrugle svetlosne kupole

izrađene su od visoko kvalitetnih akrilnih slojeva, dolaze u kombinaciji 2 ili 3 sloja i standardna boja je opal. Moguće su fiksna varijanta i varijanta na otvaranje. Kupole se uvek instaliraju na odgovarajući poliesterski venac, kod fiksne varijante kupola je učvršćena na nastavni venac, dok se za varijantu s otvaranjem koristi stabilni okvir između kupole i venca. Okvir je pripremljen za montažu sistema za otvaranje (ručno ili elektromotor).

     

Piramidalne svetlosne kupole

izrađene su od visoko kvalitetnih akrilnih slojeva, sa stranicam koju su pod uglom od oko 30° i opal boja je standard. Akrilni slojevi su ugrađeni u čvrsti okvir sa integriranom okapnicom za zaštitu od propuštanja vode. Okvir znači da se kupola može koristi za provetravanje ili ventilaciju (čak i naknadno). Svetlosna kupola se uvijek montira na odgovarajući nastavni venac.

     

  Staklene piramide

su izvedene kao četvorostrane piramide, sa nagibom od 45°. Izrađene su od visoko kvalitetnog stakla debljine 24mm. Unutrašnji sloj je izrađen od smese zaštitnog stakla. Nosiva podkonstrukcija se sastoji od termički odvojenih aluminijskih profila. Staklene piramide su pripremljene za dnevno provetravanje i ventilaciju (motori 24V ili 230V) za visinom podizanja od 500mm. Staklene piramide su pripremljene za ugradnju na izolovani poliesterski venac 30cm visine. Staklene piramide veće od 180 x 180 cm isporučuju se odvojeno od nastavnih venaca zbog njihove težine.

 

 

     Nastavni venac

Nastavni venac (podnožje kupole) izrađen je od poliestera ojačanog staklenim vlaknima. Za toplotnu izolaciju služi poliuretanska tvrda pena koja je umetnuta između dva poliesterska sloja. Unutrašnja strana venca je bela i glatka. Nastavni venci mogu da budu visoki 15, 30 ili 50 cm, a po posebnoj narudžbini moguća je i izrada od drveta ili čeličnog pocinkovanog lima.

testimonial"Veoma sam zahvalan na projektnom rešenju i posvećenoj pažnji i trudu. Za samo 45 dana od početne ideje do realizacije - izgradnje objekta uz optimalna finansijska sredstva, zaposleni u DEMIMETALU su omogućili da se naš proces proizvodnje sada odvija u savremenom, modernom i funkcionalnom objektu. " Zahvalan Saša Ristić i zaposleni u preduzeću SAMCO iz Vranja.

O nama

Preduzeće DEMIMETAL.d.o.o. je osnovano 1997 godine i nalazi se u 100% privatnom vlasništvu. Prisutni smo kako na domaćem tako i na inostranim tržištima. 

Vizija vlasnika preduzeća jeste razvoj, inovacije i konstantno usavršavanje usluga preduzeća sve u cilju politike kvaliteta na polju zadovoljavanja krajnjeg korisnika. Kroz politiku razvoja i konstantan rast, preduzeće je proširilo svoju delatnost u domenu projektovanja i izgradnje pre svega industrijskih montažnih objekata primenjujući najsavremenije materijale. Poznajemo sistem montažne gradnje i koristimo sva stečena znanja i zavidno iskustvo uz neprekidno unapređivanje kvaliteta proizvoda i usluga. Preduzeće poseduje sopstveni tehnički biro za projektovanje i razradu čeličnih konstrukcija i fasadnih i krovnih obloga od sendvič panela. Bez obzira da li posedujete ili ne posedujete projektnu dokumentaciju Vašeg budućeg objekta, stručnost i motivacija zaposlenih u našem preduzeću su garant kvalitetne i brze gradnje. Preduzeće sarađuje sa velikim brojem projektnih biroa, građevinskih firmi i u mogućnosti je da po Vašem zahtevu izvede kompletne radove na objektu po principu - od ideje do realizacije.